skip to Main Content

1. Medlemspris er 249 kr per mnd for 12 mnd binding. Avtaler uten dette skal spesifiseres på kontrakt.

2. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen og ingen betalt treningsavgift vil bli refundert unntagen ved bruk av 10 dagers angrefrist.
Oppsigelse skal skje skriftlig til post@flex24.no og kundeservice@flex24.no
Ved utløp av bindingstiden løper avtalen videre med 3 måneds oppsigelsestid fra den første (1.) i den påfølgende måned. Oppsigelsesdato gjelder fra den dato oppsigelse er mottatt. Ved oppsigelse i bindingstiden vil avtalen avsluttes etter bindingstidens utløp.

4. Den 15. hver måned belastes avtalte konto med månedlige beløp som avtalt ovenfor. Denne avtale regnes som varsel for avtalegirotrekkene.

5. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.

6. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.

7. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlig klær og eiendeler. Medlemmet er også selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytt senteret.

8. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

9. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelsemedfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent.

10. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

11. Barn kan ikke medbringes inn på treningssenteret av sikkerhetsmessige årsaker.

12. Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider, holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommer mnd. I tillegg å flytte virksomheten innen 5 km fra dagens adresse.

Back To Top